Türk mitolojisinde Yaratıcı Tanrı ne demek?

Türk, Moğol ve Buryat mitolojisinde Yaratıcı Tanrı Esege demektir.

Esege Malan veya Esege Burhan olarak bilinir.

Kel başlı olduğuna inanılan Moğol ve Buryat kökenli Esegeler, yeryüzündeki insanları yaratırmış.

Oğlu Çolpan Han olan Esegeler eski Moğolcada, Esege (İsegey) yâni “Ata” olarak tanımlanır.

Eskeri suların içinden çamur çıkararak dünyayı yaratmıştır. Etimoloji (Es/Ez) kökünden türemiştir. Ata, baba anlamları vardır.

Eski Moğolca Etige (Çağdaş Moğolcada Eçeg/Ezeg) sözcüğü baba manasına gelir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x